fbpx

VORES VÆRDIER

Lige siden vores forenings start i 1983 har træningen med børnene hvilet på et solidt værdisæt, som vi også bruger i dag.
Vi har 6 grundlæggende værdier: Ambition, Fællesskab, Udvikling, Performance, Oplevelser og Livsglæde.

De 6 værdier forsøger vi at få til at “arbejde sammen”.
Sammenhængen mellem dem er kort fortalt, at ambition er grundstenen for vores forening. At vi er ambitiøse skaber grundlaget for fællesskab, udvikling, performance og oplevelser. Disse 4 værdier skaber samlet målet med træningen på Gymnastikgården – LIVSGLÆDE.

Ud fra værdisættet har vi defineret vores forenings vision og mission. Derudover kommer de enkelte værdier til udtryk på forskellige måder i foreningen og ikke mindst i træningen.

Ambition:
Ambition er grundstenen for alt, hvad vi foretager os. Vi tør godt have ambitioner – på alle fronter og ikke mindst på hinandens vegne.

Vores undervisere er ambitiøse og stiller – med en positiv energi – hele tiden krav, som er tilpasset den enkelte gymnast. Børnene lærer at forholde sig til egne fremskridt i en atmosfære, hvor det drejer sig om at forbedre sig fra det niveau, man nu én gang har.

Fællesskab:
På Gymnastikgården handler det i høj grad om fællesskab. Alle skal have mulighed for at være en givende del af fællesskabet, og hos os er der ligeværdig respekt for alle – uanset gymnastisk niveau.
Gode fællesskaber opstår, når alle yder en indsats og er rummelige overfor hinanden. Man kommer på Gymnastikgården, fordi man har lyst til at lære og være sammen om at udvikle sig gymnastisk og personligt. 

Gymnastik for Børn
Gymnastik for Børn

Oplevelser:
Oplevelser er en vigtig del af livet på Gymnastikgården.
Vi stræber efter, at alle børn skal have en masse fede oplevelser ved at være en del af træningen og fælleskabet.

Performance:
Performance handler om, at vi positivt forventer, at alle på Gymnastikgården gør sig umage og gør deres bedste.
Det gælder både trænere, børn og forældre.

Udvikling:
Vi ønsker at udvikle børnene på Gymnastikgården – ikke kun gymnastisk men også personligt.
Trænerne giver dem ærlig, konstruktiv, anerkendende feedback og udvikler deres kompetencer inden for gymnastik ud fra det niveau, barnet har. Derudover fordres også grundlæggende disciplin og modtagelighed omkring holdbaseret undervisning.

Livsglæde:
Livsglæde er det primære mål for Gymnastikgården – ikke kun for gymnaster, men også for forældre, trænere, ledelse og bestyrelse.
Børnene oplever bl.a. livsglæde, når de bliver en del af et bredt fælleskab. Når de får en masse fede oplevelser. Når de gør sig umage og mærker, at det gør en forskel. Og når de gennem positiv undervisning udvikler sig og bliver dygtigere.
Alt dette skaber motivation, glæde og lyst til mere.

Genbrug:
Udover vores 6 grundlæggende værdier, der er med til at skabe grundstenene for vores forening, gør vi også noget ud af at tænke genbrug ind i vores foreningsliv. Det betyder at vi så vidt muligt bruger eksempelvis genbrugspapkasser til afsendelse af varer og forsøger at minimere vores brug af plastik forbindelse med afsendelse af pakker. 

Derfor har vi også valgt at støtte Miljøvenlig Pakning, der er en sammenslutning af virksomheder, som alle går op i at skåne miljøet og klodens begrænsede ressourcer.

Læs mere om Miljøvenlig Pakning, ved at klikke på billedet.

 

PRØV GYMNASTIKKEN AF HOS OS 😃

Se alle de forskellige hold vi tilbyder under Hold & Tilmelding ⬇️